3 oktober 2014

Twee nieuwe bestuursleden

Webmaster

No Comments

Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 3 oktober 2014, zijn Niek Reijmer en Jennifer Vos als nieuwe bestuursleden van carnavalsvereniging Paljas gekozen. Aftredend en niet herkiesbaar waren Jules Boerboom en Femke van Huet. Rodger Boerboom was aftredend en herkiesbaar.

Per 3 oktober 2014 is de bestuurssamenstelling als volgt: Frans Keultjes (voorzitter), Ellen Kummeling (secretaris), Pim Joosten (penningmeester), Sander Christ (algemeen),  Rodger Boerboom (algemeen), Niek Reijmer (algemeen) en Jennifer Vos (algemeen).

Wij bedanken Jules (12 jaar bestuur) en Femke en wensen Niek en Jennifer veel succes en plezier.

Tijdens de  algemene ledenvergadering 2015 zijn Frans Keultjes (voorzitter) en Ellen Kummeling (secretaris) aftredend en niet herkiesbaar.