19 oktober 2018

Twee nieuwe bestuursleden en een nieuwe secretaris

Webmaster

No Comments

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van vrijdag 19 oktober 2018, zijn Marijn van Huet en Martin Witjes als nieuwe bestuursleden van carnavalsvereniging Paljas gekozen.

Aftredend en niet herkiesbaar waren Mabel Kummeling en Rodger Boerboom. Marijn van Huet zal Mabel opvolgen als secretaris van carnavalsvereniging Paljas.

Per 19 oktober 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Erik Lamers (voorzitter), Marijn van Huet (secretaris), Niek Reijmer (penningmeester).
De algemene bestuursleden zijn: Jennifer Bus-Vo, Guido Boerboom, Jasper Peters en Martin Witjes.

Het nieuwe adres van het secretariaat is:
Esdoornstraat 13
6903 CL  Zevenaar