14 januari 2014

Paljasprijs 2014 voor Ronald Straatman

Webmaster

No Comments

Paljasprijs 2014

Dames en heren,

In de nieuwjaarstoespraken in de regio werd het woord ‘participatiesamenleving’ veelvuldig gebruikt. Dit beladen woord komen we tegenwoordig te pas en te onpas tegen. Ook omdat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van ons als burgers. Het woord ‘participatiesamenleving’ raakt daarom een beetje sleets, zo lijkt het. En toch wil de jury van de Paljasprijs daar niet aan toegeven. Ze vindt dat ondanks die sleetsheid de zorg om elkaar juist wél toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld buiten het arbeidsproces staan, zoeken veelal op een vrijwillige basis naar mogelijkheden om meer voor een ander te betekenen. Zo zijn veel vrijwilligers actief bij voedsel-en kledingbanken die zich een slag in de rondte werken om daar waar écht nodig, hulp te verlenen.

Een participatiesamenleving bestaat niet alleen uit zorg voor elkaar, maar ook samenwerken om in onze leefomgeving prettige momenten te realiseren. En, dames en heren, wij kunnen in Zevenaar, juist door die samenwerking, ieder jaar genieten van datgene wat in Zevenaar allemaal georganiseerd wordt. Zevenaar Muziekstad weet iedere keer weer veel mensen naar het centrum te trekken. BuitenBlik verrast ons telkensweer met een eigenzinnig programma en het sinterklaasfeest wordt steeds uitbundiger gevierd, waardoor het plein bij aankomst van de goedheiligman volledig vol staat. De schutterijen presenteren zich tijdens de schuttersfeesten in vol ornaat. En in mei organiseert Gilde St Jan in Babberich een groots opgezet kringconcours met een recordaantal schutterijen uit de Liemers. En dan kunnen we ook nog genieten van de jaarlijkse Halfvastenoptocht in Angerlo. Deze lijst met activiteiten in onze gemeente is verre van compleet.

De hoeveelheid initiatieven legt getuigenis af van een actieve deelname van medeburgers aan het organiseren van evenementen in onze stad en onze dorpen. Nogmaals, het gaat om mensen die met elkaar én op een enthousiaste manier, met elkander samenwerken.

Volgens de Paljasjury is er iemand die opvalt in dat bonte gezelschap. Hij weet zijn medemens te motiveren. Hij inspireert mensen om ergens de schouders onder te zetten. Door zijn vermogen om én op een enthousiaste manier evenementen te presenteren geeft hij een signaal af dat rappelleert aan het wij-gevoel. Het plezier dat hij op een gepaste wijze uitstraalt in zijn manier van presenteren, werkt aanstekelijk. Hij verhoogt hiermee de betrokkenheid van de toeschouwers bij een evenement op bijvoorbeeld het Raadhuisplein. De paljasjury hoopt dat meer mensen, net als de Paljasprijswinnaar , die in het centrum van de liemers werkzaam zijn of ertoe in de gelegenheid zijn hun positie daar te benutten, een voorbeeld nemen aan de inzet en initiatieven van deze Paljasprijswinnaar en de verantwoordelijkheid nemen Zevenaar positief uit te dragen. Dames en heren, u hebt het waarschijnlijk al geraden, de Paljasprijs 2014 is voor: Ronald Straatman Hartelijk welkom heer Ronald Straatman. U hebt op veel momenten laten merken, dat u zich heerlijk voelt als u mensen om u heen hebt. Dan pas zit u lekker in uw vel. Kijk hier! We hebben vanavond en morgenavond een volle zaal voor u!

U zei onlangs: ,,De mensen in mijn omgeving motiveren mij!” Dat zien we ook terug bij de manier waarop u het sinterklaasfeest presenteert. De sluiting van de Avondvierdaagse is tegenwoordig een feestje. U geniet intens van de kinderen die over een échte finish komen en weet ze zover te krijgen dat ze de bloemen boven de stoet uittillen en luidkeels meezingen. We zien u ook als presentator bij andere evenementen, zoals bij Muziekstad, bij de activiteiten van het MKB en deze zomer waarschijnlijk bij een optreden van de Queen Tribute Band. U bereidt zich op ieder evenement goed voor, want zo liet u weten: ,,Ik moet wel weten waar ik het over heb.” En dat siert u. U weet in deze tijd een perfecte verbinder te zijn tussen verenigingen. U besteedt veel energie om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het baanbrekend bezig zijn ziet u als een uitdaging.

U stelt zich dienstbaar op naar diverse organisaties, die niet zonder vrijwilligheid kunnen bestaan. U heeft meerdere keren laten blijken dat u zelf niets begint zonder vrijwilligers, die zich inzetten om Zevenaar van bijzondere evenementen te voorzien. Dat zijn dikwijls mensen die schitteren in een rol die wat minder publiekelijk is. U hebt veel waardering voor deze mensen. En van u zelf zegt u dat u maar een radertje bent in het geheel.

En tot slot heer Straatman. In de regio is uw manier van presenteren, de prettige omgang met mensen én uw organisatietalent, opgevallen. De uitnodigingen om mee te werken komen nu ook van buiten Zevenaar binnen. En daar is niets mis mee, want hieruit blijkt ontegenzeggelijk de waardering voor uw werk.

De jury van de Paljasprijs hoopt stilletjes dat, ondanks het gelonk uit de regio, uw talenten voor Zevenaar beschikbaar blijven!

Van harte gefeliciteerd met uw Paljasprijs 2014! Frans Keultjes,

Voorzitter van de jury.