2 oktober 2015

Mabel Kummeling nieuwe secretaris van Paljas

Webmaster

No Comments

Tijdens de Algemene ledenvergadering van carnavalsvereniging Paljas op vrijdag 2 oktober 2015 is Mabel Kummeling unaniem gekozen als nieuwe secretaris. Mabel is 26 jaar en woonachtig in Zevenaar. Mabel heeft Organische scheikunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gestudeerd.

Mabel volgt hierbij Ellen Kummeling op die tijdens de afgelopen vergadering aftredend en niet herkiesbaar was.

Samenstelling Paljas bestuur per 2 oktober 2015: Erik Lamers (voorzitter), Mabel Kummeling (secretaris), Pim Joosten (penningmeester), Rodger Boerboom (bestuurslid), Niek Reijmer (bestuurslid), Sander Christ (bestuurslid) en Jennifer Vos (bestuurslid).