15 oktober 2021

Joelle Staring & Sanne Boerboom nieuwe bestuursleden

Webmaster

No Comments

Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 15 oktober 2021 zijn Joelle Staring & Sanne Boerboom gekozen als nieuwe bestuursleden van carnavalsvereniging Paljas.

Aftredend was Guido Boerboom. Voor het komende jaar heeft het bestuur 8 leden. In 2022 gaat dat weer terug naar 7 leden.

Samenstelling Paljas bestuur per 15 oktober 2021: Erik Lamers (voorzitter), Marijn van Huet (secretaris), Niek Reijmer (penningmeester), Jennifer Bus-Vos, Jasper Peters, Martin Witjes, Joelle Staring en Sanne Boerboom.