Algemene ledenvergadering

2 October 2015

Algemene ledenvergadering

Webmaster

2 October 2015 - 2 October 2015

8:30pm – 10:30pm

Clubhuis ToJo

Op vrijdag 3 oktober zal de Paljas algemene ledenvergadering plaats vinden. Aanvang 20.30 uur, plaats van handelen Paljas clubhuis ToJo aan de Engeveldweg 2, 6904 GM Zevenaar. Toegang alleen voor leden van carnavalsvereniging Paljas.

Tijdens deze vergadering zijn aftredend en niet herkiesbaar: Jules Boerboom en Femke van Huet. De vergadering zal door middel van stemmen, twee nieuwe bestuursleden moeten aanwijzen. Aanmelden als kandidaat bestuurslid kan bij: secretaris@tijdelijk.paljas.nl.

Let op! Tijdens de ALV in 2015 zijn de huidige Voorzitter (Frans Keultjes) en de huidige Secretaris (Ellen Kummeling) aftredend en niet herkiesbaar.