DISCLAIMER

Hoewel deze site met de grootste zorg en aandacht is samengesteld, kan carnavalsvereniging Paljas uit Zevenaar en/of de makers van deze site, niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid van de gegevens, directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Paljas zijn opgenomen.

 

Wij raden u daarom ten zeerste aan om de juistheid van de informatie te verifiëren en te controleren of de verstrekte informatie correct en volledig is. Door gebruik te maken van de informatie op deze Web site verklaart u dat u Paljas en/of de makers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze web-site.

 

Bepaalde links in deze site leiden naar andere informatiedragers op servers van derden waarover c.v. Paljas en/of de PPC geen controle heeft. Paljas waarborgt niet de juistheid en accuraatheid of enig ander aspect van de informatie vervat in dergelijke servers.

 

Leden-login

 

Inloggen op en/of verbinding maken met website(s), (computer)systemen en/of gebruik maken van andere (digitale)apparatuur van – of indienst gesteld aan – Carnavals Vereniging Paljas geldt dat alle (leden) facilteiten, zoals toegangscodes, login-codes en paswoorden alleen gebruikt mogen worden door de persoon waaraan deze zijn verstrekt door het bestuur van Carnavals Vereniging Paljas of door derden die inopdracht handelen namens deze.


Bij beëindiging -of niet verlengen – van het lidmaatchap van Carnavals Vereniging Paljas is het niet langer toegestaan van deze verstrekte toegangsmiddelen gebruik te maken. Carnavals Vereniging Paljas kan dit zien als een vorm van digitale huisvredebreuk. Door gebruik te maken van de hierboven genoemde faciliteiten, verklaart met zich akkoord met deze gestelde voorwaarden.