2 oktober 2015

2 oktober 2015 Algemene ledenvergadering

Webmaster

No Comments

Vrijdag 2 oktober 2015 vindt in ToJo de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van carnavalsvereniging Paljas plaats. De uitnodiging is inmiddels bij de leden bezorgd, net als een aantal andere documenten die van belang zijn.
Na het behandelen van deze documenten tijdens de ALV worden ze definitief gemaakt. De vergadering begint om 20.30 uur.

Aftredend en niet herkiesbaar: Frans Keultjes (voorzitter) en Ellen Kummeling (secretaris).

Er worden belangrijke besluiten genomen tijdens een ALV, dus zorg dat je erbij bent! Opvragen van de financiële stukken en afmelden voor de ALV kan via secretaris@paljas.nl.

Clubhuis ToJo: Engeveldweg 2, 6904 GM Zevenaar
Toegang alleen voor leden.